WORKERZ® B.V. PRIVACYBELEID

IDENTIFICATIE & OPSLAG GEGEVENS

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch je ip-adres, maar niet je domeinnaam, of je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

• je e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website;
• je e-mailadres als je dit aan ons communiceert;
• je e-mailadres als je deelneemt aan discussieforums;
• de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
• alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt;
• alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie).

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

COOKIES

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Het wordt gebruikt om:

• informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan je boodschappenlijst;
• ervoor te zorgen dat je niet opnieuw hoeft in te loggen als je op een later moment terugkeert;
• informatie te registreren die eigen is aan je, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
• Met behulp van Google Analytics bezoekersstromen te analyseren en de site zo te verbeteren.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

VEILIGHEID

Voor de veiligheid van jouw gegevens nemen we het volgende in acht:

• Als wij je gegevens sturen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
• Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server.
• Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

COMMUNICTIE PER E-MAIL, TELEFOON & POST

Naast contact over bestellingen die je gedaan hebt, kan Workerz® ook telefonisch contact met je opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien je dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Indien je geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt je ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres.

WIJZIGINGEN

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de gelegenheid te bieden je deelname te weigeren.

INZAGE IN GEGEVENS

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve je contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve je contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

CONTACT OVER PRIVACY-BELEID

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via bovengenoemde contactinformatie.

Vragen of onduidelijkheden over ons privacybeleid?

Neem contact met ons op